Egzamin na ż.j.

W dniu 2 sierpnia o godzinie 11.00 na zakończenie wiosenno letniej sesji szkoleniowej, ropoczyna się egzamin  na patent żeglarza jachtowego. Egzamin przeprowadzany jest na podstawie: 

  1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej
  2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI ORAZ MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania tego egzaminu

Zapisy do egzaminu od godziny 09.00 do godziny 11.00 do 2 sierpnia 2014 roku.

Rozpoczęcie egzaminu 2 sierpnia godzina 11.00.

Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. Wiadomości teoretyczne sprawdza się za pomocą testu składającego się z 75 pytań z zakresu wiadomości na patent żeglarza jachtowego. zgodnych z programem szkolenia na patent żeglarza jachtowego Polskiego Związku Żeglarskiego.

Część praktyczna to : prace bosmańskie oraz manewrowanie jachtem pod żaglami i za pomocą spalinowego silnika pomocniczego pozwalającego rozwinąc prędkość 5 km/h, wyposażonego w biegi wprzod , luz, wstecz.
Na egzamin należy ze sobą zabrać: długopis, odpowiedni ubiór żeglarski w zależności od pogody. Opłataę egzaminacyjną wpłaca się do sekretarza KE przed egzaminem. Wynosi 250 zł , dla osób uczących się do 26 roku życia 125 zł.

Osoba ubiegająca się o zniżkę musi przedlożyć dokument uprawniający do zniżki. Dane z dokumentu, egzaminowany wpisuje w obecności sekretarza do wniosku egzaminacyjnego. Osoba niepełnoletnia przed przystąpieniem do egzaminu przedkłada do wglądu Zgodę Rodziców kliknij  tutaj.

w razie pytań 

tel kontaktowy

Andrzej FIRYN

513 418 709

.

Facebook