Kurs Sternik Motorowodny


WEEKENDOWE KURSY - STERNIK MOTOROWODNY 

TERMINY 24.02.-22.04;  03.05.-06.05; 15.06. - 17.06.  20.08.-22.09.

KURS STACJONARNY: 15. - 19.08.

SESJE EGZAMINACYJNE 17.06. 19.08. 22.09.

Sternik motorowodny jest patentem uprawniającym do prowadzenia skuterów wodnych, jachtów motorowych,

motorówek po wodach śródlądowych  po wodach morskich z ograniczeniami.

Kurs składa się z wykładów oraz zajęć praktycznych z manewrowania jachtem motorowym.

Szkolenie praktyczne będzie prowadzone na łodzi motorowej z silnikiem przyczepnym 40 - 80 KM.

Koszt szkolenia 650 zł.

Zniżki nawet do 200 zł.

Za posiadanie patentu żeglarza jachtowego zdobytego na naszych kursach  100 zł,

dla uczących się 100 zł, dla harcerzy z StG 100 zł,

dla członków UKS Kałebie z opłaconymi na bieżąco składkami 100 zł,

za zamieszkanie i zameldowanie w gminie Osiek 100 zł.

Zniżki mogą się kumulować tylko do sumy 200 zł.

Istnieje możliwość zakwaterowania i wyżywienia za dodatkową opłatą.

Dla naszych kursantów zakwaterowanie 25 zł dziennnie i wyżywienie całodzienne 35 zł  na miejscu.

Zajęcia  teoretyczne odbywają się w godzinach 09.00 – 13.00. a praktyczne  11.00 - 14.00 wg osobnego grafiku dla 3 osobowych załóg.

 

Terminy zajęć praktycznych z manewrowania jachtem motorowym ustalamy indywidualnie.

Każdy uczestnik kursu otrzyma harmonogram zajęć z ustalonymi godzinami zajęć.

 

Uczestnicy kursu muszą mieć ukończone 14 lat.


Osoby niepelnoletnie muszą posiadać zgody rodziców.     http://www.motorowodniacy.org/dokumenty/patenty/zgoda_rodzicow.pdf

Osoby uczące się legitymację potwierdzającą pobieranie nauki.

Zajęcia prowadzą instruktorzy sportów motorowodnych, instruktorzy żeglarstwa z wieloletnim stażem szkoleniowym.

 

Opłata za szkolenie nie obejmuje opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie patentu.

 

Więcej info na temat uprawnień motorowodnych, egzaminów, opłat egzaminacyjnych, oplat za wydanie patentu pod linkiem

http://www.motorowodniacy.org/patenty.html
 


Informacje telefonicznie 513 418 709 po godzinie 16.00 lub kontakt osobisty po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
 

Na egzamin można się zapisywać na tydzień przed planowanym terminem egzamminu. link   https://egzaminy.pzmwinw.pl/
 

Ponizej screen z zeszłego roku.

Facebook