Kurs Sternik Motorowodny


WEEKENDOWE i POPOŁUDNIOWE KURSY - STERNIK MOTOROWODNY 

TERMINY  3.07. - 24.07.; 28.08.-24.09.

KURS STACJONARNY: 3 września do 5 września.

SESJE EGZAMINACYJNE: 9 ipca, 23 lipca, 25 września.

Sternik motorowodny jest patentem uprawniającym do prowadzenia skuterów wodnych, jachtów motorowych,

motorówek po wodach śródlądowych  po wodach morskich z ograniczeniami.

Kurs składa się z wykładów oraz zajęć praktycznych z manewrowania jachtem motorowym.

Szkolenie praktyczne będzie prowadzone na łodzi motorowej z silnikiem przyczepnym 40 - 80 KM.

Koszt szkolenia 650 zł.

Zniżki nawet do 200 zł.

Dla posiadaczy patentu żeglarza jachtowego zdobytego na naszych kursach  koszt tylko 250 zł,

Koszt szkolenia objęty jest rabatem dla uczących się 100 zł, dla harcerzy z StG 100 zł,

dla członków UKS Kałebie z opłaconymi na bieżąco składkami 100 zł,

za zamieszkanie i zameldowanie w gminie Osiek 100 zł.

Zniżki mogą się kumulować tylko do sumy 300 zł.

Istnieje możliwość zakwaterowania i wyżywienia za dodatkową opłatą.

Dla naszych kursantów zakwaterowanie 25 zł dziennnie i wyżywienie całodzienne 35 zł  na miejscu.

Zajęcia  teoretyczne odbywają się w godzinach 09.00 – 13.00. a praktyczne  11.00 - 14.00 wg osobnego grafiku dla 3 osobowych załóg.

 

Terminy zajęć praktycznych z manewrowania jachtem motorowym ustalamy indywidualnie.

Każdy uczestnik kursu otrzyma harmonogram zajęć z ustalonymi godzinami zajęć.

 

Uczestnicy kursu muszą mieć ukończone 14 lat.


Osoby niepelnoletnie muszą posiadać zgody rodziców.     http://www.motorowodniacy.org/dokumenty/patenty/zgoda_rodzicow.pdf

Osoby uczące się legitymację potwierdzającą pobieranie nauki.

Zajęcia prowadzą instruktorzy sportów motorowodnych, instruktorzy żeglarstwa z wieloletnim stażem szkoleniowym.

 

Opłata za szkolenie nie obejmuje opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie patentu.

 

Więcej info na temat uprawnień motorowodnych, egzaminów, opłat egzaminacyjnych, oplat za wydanie patentu pod linkiem

http://www.motorowodniacy.org/patenty.html
 


Informacje telefonicznie 513 418 709 po godzinie 16.00 lub kontakt osobisty po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
 

Na egzamin można się zapisywać na tydzień przed planowanym terminem egzamminu. link   https://egzaminy.pzmwinw.pl/
 

Ponizej screen z minionych lat.

Facebook